Vysoušecí látky spolehlivě chrání výrobky, konstrukce, stroje, nářadí a přípravky, které jsou vystaveny vlhkým klimatickým podmínkám.


Řešení Silicagel je sklovitý a tvrdý granulát se stupněm čistoty 99% SiO2 a velkým specifickým povrchem. Silica gel je dodáván jako volně vážený granulát (bílý a oranžový s indikací) a jako vysoušecí sáčky (bílý) s možností papírových indikátorů vlhkosti. Řešení Bentonit představuje vysoušedlo, které využívá vysokou sorpční schopnost vybraných druhů bentonitů, je určen zejména pro obalovou techniku a k ochraně výrobků proti korozi. Používá se k odstranění vzdušné vlhkosti uvnitř obalu, m.j. při lodní přepravě nebo při dlouhodobějším skladování zboží vyžadujícího suché prostředí. Bentonit je dodáván jako vysoušecí sáčky pro jednorázové použití. Materiál vysoušecích sáčků jako prachové provedení nebo jako prachotěsné provedení s atestem (splňuje požadavky FDA) pro farmaceutický, potrvinářský, chemický průmysl, elektroniku.

Stanovení potřebného množství závisí na celé řadě faktorů:
► druhu a velikosti skladovacího obalu
► druhu a velikosti přepravního obalu
► době, po kterou má být výrobek chráněn
► na druhu chráněného výrobku a tedy přípustné rosné vlhkosti
► způsob skladování/přepravy (po zemi, letecky, po vodě)
► zeměpisnou polohou, kde je výrobek skladován nebo kam je přepravován

Technická data ►


Zjistit více