AEO ELEKTROOSMOTIC LIKE funguje podle přes 200 let známé technologie elektroosmózy s uplatněním rakouské stavební normy „Ö B 3355-2“.


Od cca roku 1960 se začala mírná drátová elektroosmóza používat ve větším měřítku také k odvlhčování historických objektů, staveb a budov občanského vybavení. S rozvojem počítačové techniky byly přístroje zdokonalovány a dnes jsou k dispozici technologie, které zaručují spolehlivě řízené napájení elektrického okruhu, což zvyšuje funkčnost a dlouhodobou životnost systému.

Představujeme vám nejmodernější řídící modul AEO ELEKTROOSMOTIC LIKE splňující rakouskou normu Ö Norm 3355-2. Na displeji přístroje lze odečítat všechny důležité parametry procesu odvlhčení a průběžně shromažďovaná data dále zpracovávat a vyhodnocovat. K němu pak všechny potřebné komponenty, které, při dodržení technologických postupů, garantují vysokou účinnost a dlouhodobou funkčnost; jedná se zejména o větve anodových nízkonapěťových kabelů (pracují s bezpečným napětím 5 - 24 V) a konektorů.

Detailní informace naleznete na
DRATOVÁ-ELEKTROOSMÓZA.CZ ►►►